Tarih: 06.08.2020

Afşin'de Sağlık

Sağlık Ocaklan Genel Durum Çizelgesi
Bölgemiz Sağlık Ocaklan bakımından oldukça zengindir. Aşağıda verilen bilgiler 1998 yılı sonunda alınmışlır.

Tablo 21 : Afşin İlçesi Merkez Sağlık Ocaklan Personel Durumu

  Standart Kadro Mevcut İhtiyaç
Baştabip 2 - 2
Tabip 8 10 -
Diş Tabibi 2 - 2
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) 4 8 -
Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı Teknisyeni) 4 2 2
Sağlık Memuru (Laboratuar Teknisyeni) 3 2 2
Hemşire 8 20 -
Memur 4 2 2
Daktilograf 2 - 2
Şoför 2 2 -
Hizmetli 4 4 -
Kaloriferci 2 - 2
Ocak Ebesi 8 13 -
Mahalle Sağlıkevi Ebesi 14 1 13
Köy Sağlıkevi Ebesi 9 2 7


Tablo 22 : Afşin ilçesi Kasabalannda Sağlık Ocaklan Personel Durumu Toplamlan

  Standart Kadro Mevcut İhtiyac
Tabip 20 18 2
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) 20 13 7
Hemşire 20 13 7
Memur 10 5 5
Şoför 10 2 8
Hizmetli 10 8 2
Ocak Ebesi 20 9 11
Mahalle Sağlıkevi Ebesi 17 2 15
Köy Sağlıkevi Ebesi 17 - 17