• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Şahbudak Bey

- İkinci Beylik Yılları -
Memluk Sultanı'nın emriyle Emir Yeşbek tarafından, Şehsuvar Bey Kahire'ye götürülürken Dulkadirliler'in başına oturtulan Şahbuak Bey'in ikinci saltana,t yıllan başlamış oldu. Ama rahat değildi; kardeşi Melik Arslan Bey'in oğlu Arslan Bey, Akkoyunlu . hükümdan Uzun Hasan'a sığınmış ve çeşitli hizmetlerle O'nun gözüne girerek Beylik'te iddiasını ortaya koyup, desteğini almıştı.

Uzun Hasan bunu halletrnek üzere harekete geçip bazı savaşlar yaph ise de, Otlukbeli Savaşı'nda Fatih,· Uzun Hasan'ı yenince, şahbudak Bey için bu taraftan herhangi bir tehlike kalmamıştı...

Bu sırada, Şahbudak'ın da katkıları ile, Şehsuvar Bey'in idam edilmiş olmasına içerleyen Alaüddevle, Aşık Bey, Mestan Bey gibi bir kısım Dulkadirli ileri gelenleri ülkelerini kahırla terkederek Amasya'ya gitmişler ve Şahzade Beyazid'e sığınmışlardı. Alaüddevle Bey, Şahbudak'tan sonra Dulkadirliler'e Beyolacaktır. Kızım II. Beyazid'e vermiş, geleceğin Osmanlı padişahının desteğini kazanmıştı ... Yavuz Sultan Selim'in dedesidir.

Bir ara Alaüddevle Bey, Osmanlılar'a karşı baskın hareketlerine de girişti ise de, hatasım anlayıp İstanbul'a kadar gitti ve Fatih'ten özür diledi.

Fatih Kayıtbay'a Şehsuvar'dan alınan Dulkadirli ülkesinin Osmanlı'ya bırakacağı hakkındaki sözünü hatırlattı. Kayıtbay, soğuk bir cevap verdi. Bunun üzerine, yamnda bulunan Alaüddevle'ye Kırşehir Sancak Beyliği ile Dulkadir Beyliği menşurunu tevcih etti.

Alaüddevle, Fatih'ten aldığı yardımcı kuvvetle, kardeşi Şahbudak'ın üzerine yürüyüp çarpışmaya girdiyse de ilkinde yenilmekten kurtulamadı. Osmanlı kuvvetleri Kozan'a sığınmak zorunda kaldı. Kozan'ın Memluk valisi, hepsini öldürtüp başlarım Kahire'ye gönderdi.
Okunma Sayısı: 2391   |   Güncelleme Tarihi: 08.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016
web.tasarim.namikerdemkaya.com